Fyrirvari (ISL)

Efni þessa tölvupósts og viðhengja kann að vera trúnaðarmál. Ef sá sem tekur við þessum tölvupósti er ekki réttur viðtakandi er hann vinsamlegast beðinn um að tilkynna sendanda og eyða tölvupóstinum og viðhengjum án þess að afrita, dreifa eða notfæra sér þau á nokkurn hátt. Sé efni þessa tölvupósts og viðhengja ótengt starfsemi Bluebird Nordic er sendandi einn ábyrgur. Óheimil notkun getur varðað bótaábyrgð og refsingu.

Bluebird Nordic hefur gripið til allra skynsamlegra varúðarráðstafana til að tryggja að þessi tölvupóstur og viðhengi innihaldi ekki tölvuvírusa og aðrar villur. Þrátt fyrir það tekur fyrirtækið ekki ábyrgð á tjóni sem verður vegna þessa tölvupósts eða viðhengja þar sem upplýsingar eru móttækilegar fyrir breytingum og geta innihaldið tölvuvírusa. Því er viðtakanda ráðlagt að leita eftir tölvuvírusum áður en viðhengi eru opnuð.

Disclaimer (ENG)

The content of this e-mail and its attachments may be confidential and privileged. If you are not the intended recipient, please notify the sender and delete the e-mail and any attachments without copying, distributing or making other use of it. If the content of this e-mail and its attachments is not connected with the activities of Bluebird Nordic. or its affiliated entities the sender is solely responsible. Unauthorized use can instigate a claim for damages and constitute a criminal offence.

Bluebird Nordic have taken every reasonable precaution to ensure that this e-mail and any attachments are free from viruses and other errors. However, we can not accept liability for any damage sustained as a result of this e-mail or its attachments, as information is susceptible to alteration and may contain viruses. We would advise that you carry out your own virus scan before opening any attachment.